Wojciech Jaruzelski w przemówieniu ogłaszającym wprowadzenie stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski, który sprawował wówczas urząd Prezesa Rady Ministrów, ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na całym terenie Polski oraz powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Przemówienie było transmitowane przez Polskie Radio oraz Telewizję Polską. Konieczność podjęcia tej decyzji była motywowana pogarszającym się stanem gospodarczym kraju, panującym chaosem, związanym z mnożącymi się strajkami i rosnącym poparciem dla Solidarności. Władze PZPR obawiały się również utraty władzy oraz możliwości kontrolowania sytuacji w kraju. Stan wojenny zniesiono w 1983 roku.