Tygodnik Mazowsze

Najpopularniejsze pismo podziemne opozycyjnej Solidarności wydawane w latach 1982-1989 w Warszawie. Początkowo miało być wydawane w oficjalnym obiegu, jednak w związku z ogłoszeniem stanu wojennego w 1981 przeszło do podziemia. Redaktorem naczelnym w czasie przygotowywania pierwszego numeru był Jerzy Zieleński, który w ramach protestu popełnił samobójstwo po ogłoszeniu stanu wojennego. W celu uczczenia jego pamięci rozpoczęto wydawanie tygodnika od numeru drugiego. Przekazywano w nim informacje o działalności Solidarności, represjach, publikowano wywiady z przywódcami i programowe dyskusje opozycyjnych liderów. „Mazowsze” opowiadało się za drogą kompromisu z władzą, ostatecznie poparło również obrady Okrągłego Stołu. W 1989 roku większość redakcji włączyła się w tworzenie „Gazety Wyborczej”.