Trybuna Ludu

Dziennik czasów PRL (wydawany w latach 1948-1990) stanowiący organ prasowy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i główne narzędzie propagandy komunistycznego reżimu. Charakterystycznym sloganem umieszczonym na pierwszej stronie pisma było „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”. Gazeta kształtowała bezkrytyczną opinię ludu względem partii i jej sekretarzy, informowała o wydarzeniach w kraju i zagranicą, prezentowała działania w sferze gospodarki i przemówienia przywódców, poddając wszystko ścisłej cenzurze. Polemika z treściami „Trybuny Ludu” była niedopuszczalna.