Tablice z postulatami

Tablice z 21 postulatami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, na czele którego stał Lech Wałęsa. W sierpniu 1980 roku w trakcie strajków sierpnia 1980 wywieszono je na budynku Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Postulaty miały zarówno charakter polityczny, ekonomiczny, jak i socjalny – wzywały do wolności słowa i publikacji, prawa do strajków, zaprzestania represji, podniesienia wynagrodzenia czy zmian w gospodarce i służbie zdrowia. Pierwszym z postulatów było zaś utworzenie związków zawodowych, co ostatecznie zostało urzeczywistnione poprzez powstanie związku zawodowego Solidarność w ramach kończących wydarzenia sierpnia porozumieniach sierpniowych. Tablice zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jako jeden z najważniejszych dokumentów XX wieku, który zapoczątkował przemiany w krajach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej.