Wywiad nr 2010/28/11

Sophie Guillermin, wywiad z babcią

(fragment)

Był to wielki plastikowy długopis ze zdjęciem Jana Pawła II , którym Wałęsa podpisał w stoczni Gdańskiej ,,Porozumienie Sierpniowe’’. Wszyscy śmiali się z tego, iż podpisał taki ważny dokument plastikowym  długopisem. Potem takie długopisy stały się popularne i każde dziecko taki miało.