Wywiad nr 2012/15/12

Mateusz Mirek, wywiad z rodziną

(fragment)

Jaki okres Waszego życia przypadł na czasy Stanu Wojennego i Solidarności?

Babcia Teresa: Twoi rodzice byli wtedy w wieku szkolnym, a ja byłam już mężatką i miałam dzieci.

Babcia Czesia: Ja też byłam już zamężna i miałam dzieci.

Z czym kojarzą Wam się najbardziej tamte czasy?

Tata: Kojarzą mi się głównie z Wojciechem Jaruzelskim, kartkami na żywność i milicją. Byłem wtedy dzieckiem i gdy dowiedziałem się o czołgach, sądziłem, że wybuchła wojna.

Babcia Czesia: Ja również obawiałam się, że wybuchnie wojna – o wybuchu Stanu Wojennego dowiedziałam się w kościele i po mszy wróciłam bardzo zaniepokojona do domu.