Solidarność teraz

Projektowi towarzyszy przedsięwzięcie artystyczne „Isolation-confrontation” wraz z kampanią społeczną „Dziękujemy”. W nawiązaniu do Solidarności z lat 80., rozumianej jako oddolna i spontaniczna działalność oparta na idei partnerstwa, to przedsięwzięcie poszukuje przykładów i nieprzemijalnego znaczenia ludzkiej solidarności w dzisiejszych czasach. W związku z wybuchem pandemii koronawirusa po raz kolejny stanęliśmy przed wyzwaniem budowania wspólnoty, która nie jest narzucona w sposób odgórny i instytucjonalny, lecz wypływa z naturalnej potrzeby międzyludzkiej współpracy.

Panorama czasu pandemii / paraboliczna wizja świata 2020

Projekt składa się z dwóch synchronicznych względem siebie przedsięwzięć:

Oba działania mają charakter partycypacyjny. Wszystkich chętnych zachęcamy do współpracy i współtworzenia parabolicznej wizji świata w 2020 roku.

Dziękujemy / Alek Janicki/ Mateusz Barski/ Tomek Głodek/ Marianna Janicka

W wyniku publicznej zbiórki materiałów fotograficznych i wideo, powstaje panorama złożona z setek nadesłanych fotografii i rejestracji – portretów konkretnych ludzi, często naszych sąsiadów, najbliższych, którzy zarówno dosłownie, jak i w przenośni umożliwili nam przetrwanie trudnego okresu izolacji. Ma to być zbiorowy portret budujący poczucie wiary w człowieka, dający nadzieję na przyszłość. Izolacja sprzyja refleksji: jeśli tym, co stanowi o człowieczeństwem jest solidarność, ofiarność, poświęcenie i empatia, trzeba podziękować tym, którzy te cechy uosabiają. Akcja ma charakter publiczny i docelowo powszechny. Pierwszym etapem było stworzenie prezentowanego trailera.
Do tej pory wsparli akcję udzielając głosu: Olga Bołądź, Adam Ferency, Joanna Fidler – Sierzputowska, Janusz Gajos, Olga Szostak Janicka, Mateusz Janicki, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Marek Kondrat, Robert Makłowicz, Takakuwa Masatsugu, Aleksandra Pisula, Anita Sokołowska, Wiktor Loga-Skarczewski, Borys Szyc, Jerzy Trela, Grzegorz Turnau, Hanna Turnau, Piotr Vienio Więcławski
Trailer animowali: Tomek Głodek i Mateusz Barski, stronę internetową wykonał Mirosław Sznajder, a niezwykłą muzykę z palimpsestem słów „Dziękuję” zawdzięczamy Mariannie Janickiej.
W materiale wykorzystano fragment filmu Adama Ustynowicza „Chopin. The Space Concert”, a zdjęcia są autorstwa Sōichi Noguchi, JAXA, członka wyprawy 22/23 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, 2010 (zdjęcia dzięki uprzejmości NASA), który na orbicie słuchał… Chopina.

Isolation-confrontation

To projekt galerii w formie hybrydowej łączącej świat realny z wirtualnym. W Apteka Janicki Gallery prezentowany będzie wybór prac tworzących panoramę czasu izolacji. Ma to być swego rodzaju „selfie w stanie odosobnienia” w ujęciu metaforycznym. Wybór artystycznej ekspresji, forma i treść zależą wyłącznie od twórcy.
Celem projektu wystawy w wirtualnej galerii jest stworzenie kroniki naszych czasów utkanej z mini-narracji dotyczących stanu izolacji, odosobnienia. Na stronie aptekagallery.com są gromadzone prace nadsyłane przez wszystkich chętnych, którzy zechcą podzielić się swoimi impresjami, przemyśleniami, wspomnieniami, obawami i nadziejami. Ekspozycja w hybrydowej, wirtualnej formie gromadzi dzieła wykonane w dowolnej technice: od malarstwa i grafiki poprzez fotografię, animację, realne i wirtualne rzeźby (także w 3D), formy w technologii VR – wirtualnej rzeczywistości. Poza sztukami wizualnymi zbierane są: etiudy muzyczne, krótkie formy literackie takie jak esej, mini-reportaż czy sentencja.
Nadesłane prace będą prezentowane cyklicznie w „realu” w Apteka Janicki Gallery oraz stworzą wirtualną galerię oddziałującą w formie zapośredniczonej na emocje widzów, którzy wchodząc w wirtualną strukturę sieci będą mogli w sposób interaktywny korzystać z zasobów galerii.
Wystawa jest tworzona w sposób analogiczny do wystaw w realnych przestrzeniach galerii. Z nadesłanych prac zostanie wybrany zbiór tworzący swego rodzaju meta narrację moderowaną przez kuratora. Wystawa – wirtualna ekspozycja prac eksponowanych jak w rzeczywistej galerii z podaniem nazwisk twórców, gromadzić będzie prace dotyczące egzystencji w izolacji widzianej z różnych perspektyw. Ta hybrydowa forma łącząca to, co osobiście doświadczone, z tym co zapośredniczone, stworzy mozaikę będącą świadectwem doświadczenia współczesności, w którym realność miesza się z tym, co wirtualne.
Projekt ma charakter międzynarodowy, co odzwierciedla charakter naszych czasów, budując zarazem w sposób symboliczny panoramę współczesności w ujęciu jednostkowym, prywatnym, lokalnym i globalnym.