REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU Solidarność. Teraz

I. Organizatorzy

Perform Aleksander Janicki we współpracy z Galerią APTEKA.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Solidarność. Teraz” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Patronem medialnym konkursu jest dziennik “Rzeczpospolita”.

II. Cele konkursu

Upowszechnianie wiedzy na temat Solidarności w kontekście historii Związku zawodowego a także rozumianej szerzej jako solidarności międzyludzkiej we współczesnych czasach. Kształtowanie postaw solidarnościowych wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie poprzez sztukę pozytywnych postaw. Zaktywizowanie młodzieży poprzez poszukiwanie przez nich kontaktu ze starszym pokoleniem np. poprzez wizyty u rodziny, w domach seniorów, klubach dla osób starszych w celu pozyskania fragmentów dawnej rzeczywistości. Wydobycie najlepszych historii zgromadzonych przez młodych w ramach własnych poszukiwań.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeprowadzić wywiad (lub nagrać pojedyncze wspomnienie, anegdotę) z osobą pamiętającą czasy początków działania Solidarności, Stanu Wojennego, a także życie w PRL. Tematem opowieści mogą być wspomnienia z walki o niepodległość i ówczesnej sytuacji politycznej, lecz również drobnostki z codziennego życia, wyrwane już z kontekstu migawki przeszłości.
 2. Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie jest skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 11 – 19 lat.
 3. Punktem wyjścia wywiadu ma być jeden z obiektów z czasów początków Solidarności i PRL opublikowanych na stronie projektu www.solidarnoscteraz.pl

Lista obiektów:

 1. Budka telefoniczna
 2. Gwizdek Milicji Obywatelskiej
 3. Kartka na żywność
 4. Krzyżyk z orzełkiem
 5. Maluch
 6. Maszyna do pisania
 7. Suka
 8. Ocet
 9. Opornik
 10. Papier toaletowy na sznurku
 11. Papierosy
 12. Pralka Frania
 13. Relaksy
 14. Saturator
 15. Logo Solidarności
 16. Syrenka
 17. Trybuna Ludu
 18. Wojciech Jaruzelski w przemówieniu ogłaszającym wprowadzenie stanu wojennego
 19. Plakat „W samo południe”
 20. Wanna z karpiem
 21. „Kultura” paryska
 22. Wódka
 23. Wyżymaczka
 24. Bimbrownia
 25. Czołg Rudy 102
 26. Goździk
 27. Juniorki
 28. Kask milicjanta
 29. Książeczka walutowa
 30. Kufajka
 31. Pałka milicyjna Lola
 32. Prodiż
 33. Armatka wodna Steyr
 34. Szklanka z koszyczkiem
 35. Telefon ebonitowy
 36. Guma Turbo
 37. Kaseta VHS
 38. Wózek
 39. Brutal
 40. Wyrób czekoladopodobny
 41. Farelka
 42. Gra Wilk i Zając
 43. Hala Olivia
 44. Walkman Kajtek
 45. Mleko w szklanych butelkach
 46. Mydło Jacek i Agatka
 47. Oranżada
 48. Metalowe pudełko po ciastkach
 49. SKOT
 50. Telewizor Rubin
 51. Biuletyn Dolnośląski
 52. Legitymacja Solidarności
 53. Tygodnik Mazowsze
 54. Zapalona świeczka na znak solidarności
 55. Polska Kronika Filmowa
 56. Tablice z postulatami
 57. Długopis Wałęsy
 58. Radio Wolna Europa
 59. Plakat Andrzeja Budka
 60. Przypinka z Matką Boską Wałęsy
 1. W konkursie mogą brać udział prace w formie filmowej (video), dźwiękowej (audio) oraz tekstowej.

Prace konkursowe powinny spełniać następujące parametry techniczne:

– Praca video – czas maksymalnie 3 minuty, format mpeg 4, o pojemności maksymalnie 1 Gigabajta. Do pliku video należy dołączyć transkrypcję w pliku tekstowym.

– Praca audio – czas maksymalnie 3 minuty, format mp3. Do pliku audio należy dołączyć transkrypcję w pliku tekstowym.

– Praca pisemna – maksymalnie 3 strony znormalizowanego tekstu (strona znormalizowana 1800 znaków ze spacjami)

 1. Prace tekstowe należy przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://solidarnoscteraz.pl/formularz-zgloszeniowy/ lub ewentualnie na adres biuro@solidarnoscteraz.pl (w przypadku wysyłki mailem prosimy o dołączenie karty uczestnika – załącznik nr 1);

prace video i audio należy przesłać za pośrednictwem platformy do wysyłki plików np. Wetransfer i dołączyć link do zgłoszenia

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Jeden autor może zgłosić swój udział przesyłając jedną pracę.

IV. Przebieg konkursu

Planowane są dwa etapy konkursu

 1. Wstępna selekcja prac będzie następować w miarę spływania zgłoszeń. Prace wysłane jako pierwsze będą sukcesywnie publikowane na stronie www projektu.
 2. Publikacja finałowa będzie stworzona zostanie z najlepszych prac wytypowanych przez jury.
 3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie projektu. Trzech głównych laureatów otrzyma główne nagrody. Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w przyszłorocznej Masie Krytycznej, otrzymają dyplomy oraz wezmą udział w kuratorskim oprowadzaniu po Galerii Apteka i Galeria i!

V. Kontakt

Pytania dotyczące konkursu prosimy nadsyłać na adres:

e-mail: biuro@solidarnoscteraz.pl

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac

Prace na konkurs należy przesłać elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 31 maja 2021 roku.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze prace, które najciekawiej ilustrować będą temat przewodni.

Wybrane zostaną trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych:

I – 11 – 14 lat,

II – 15 – 19 lat

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową do 14 czerwca 2021 roku.

Ogłoszenie zwycięzców oraz publikacja prac finałowych odbędzie się 20 czerwca 2021 roku na stronie internetowej projektu www.solidarnoscteraz.pl www.solidaritynow.eu oraz na Facebooku projektu https://www.facebook.com/solidarnoscteraz/ .

IX. Publikacja prac

 1. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie wirtualnej, którą będzie można obejrzeć na stronie internetowej www.solidarnoscteraz.pl oraz na Facebooku projektu https://www.facebook.com/solidarnoscteraz/ .
 2. Przesłane na konkurs egzemplarze prac przechodzą na własność Organizatora.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach konkursu oraz działalności i promocji Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz w formie zapisu elektronicznego – cyfrowego,

2) wprowadzanie do obrotu,

3) wprowadzanie do pamięci komputerów,

4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, komórkowych itp.,

5) udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim,

6) nadawanie za pomocą wizji, fonii, poprzez sieci przewodowe lub w formie bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarne,

7) kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych podobnych,

8) użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji,

9) publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

10) wykorzystanie w całości lub we fragmentach w różnorodnych publikacjach, o ile nie naruszy osobistych praw autorskich Wykonawcy.

Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w wybranych fragmentach.
 2. Administratorem zebranych danych osobowych będzie Perform Aleksander Janicki z siedzibą przy ul. Józefińskiej 21 w Krakowie.

X. Uwagi dodatkowe

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Werdykt jury jest ostateczny (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Regulamin opublikowany jest pod adresem: www.solidarnoscteraz.pl

Załącznik: Karta uczestnika w konkursie „Solidarność. Teraz”