Plakat Andrzeja Budka

Plakat wyborczy zaprojektowany przez Andrzeja Budka przed częściowo wolnymi wyborami w 1989 roku. Solidarność była początkowo sceptycznie nastawiona do plakatu, który pozbawiony siły perswazyjnej, stanowił koncepcyjną ekspresję artystyczną i co więcej, wymagał od widza wiedzy o postanowieniach Okrągłego Stołu. Na plakacie ukazana jest polska flaga etapami wyłaniająca się z morza komunistycznej czerwieni. Na pierwszym etapie opozycja jest zupełnie pozbawiona mocy decyzyjnej, następnie zaś otrzymuje 35% – w ramach postanowień Okrągłego Stołu w wyborach 1989 roku tylko o tyle miejsc w sejmie mogła się ubiegać. Ostatniej biało-czerwonej polskiej fladze towarzyszy 100%, które wyraża nadzieję autora na całkowitą wolność kolejnych wyborów.