O Projekcie Solidarność. Teraz

Projekt „Solidarność. Teraz” został zainicjowany z okazji 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Odwołuje się do samej istoty solidarności rozumianej jako podstawa ruchu społecznego, oddolne działania, które doprowadziły do rewolucji o przełomowym znaczeniu dla Polski i Europy. Celem jest odniesienie się zarówno do codziennego życia ludzi z czasów Solidarności, jak również do solidarności międzyludzkiej we współczesnych pandemicznych czasach. W ten właśnie sposób opowieść o przeszłości splecie się z bieżącą relacją, ukazując znaczenie nieprzemijających wartości, takich jak współpraca i partnerstwo.

Projekt jest realizowany poprzez artystyczno-społeczną akcję, w ramach której przeprowadzony zostaje konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy poprzez wywiady z osobami starszymi, zwłaszcza członkami własnej rodziny, tworzą relację dotyczącą życia codziennego i wspomnień z okresu Solidarności i stanu wojennego. Dzieci i młodzież przy współpracy z osobami starszymi – świadkami historii – gromadzą w ten sposób opowieści z peerelowskiej przeszłości, chroniąc je przed zapomnieniem. Równocześnie poprzez tworzenie filmów czy też fotografowanie mają okazję spełnić się na polu artystycznym i dziennikarskim.

W oparciu o zgromadzone materiały powstanie wirtualne archiwum Solidarności – społeczna platforma poznania historii – spełniając z jednej strony funkcję edukacyjną, z drugiej zaś społeczną poprzez łączenie pokoleń, wspólnie budujących oddolną narrację, która upodmiotawia oparte na solidarności działania zwykłych ludzi. Istotą projektu jest upamiętnienie Solidarności w roku jej jubileuszu poprzez stworzenie wortalu powstałego analogicznie do niej samej u zarania dziejów – w sposób spontaniczny i oddolny. Wortal „Solidarność. Teraz” to opowieść o pamięci, o ludzkiej twarzy historii opartej na ocalonych od zapomnienia opowieściach, ukazanych w tle historycznych wydarzeń z okresu działalności Solidarności i stanu wojennego. Materiały archiwalne oraz relacje zgromadzone przez dzieci i młodzież staną się inspiracją do artystycznego opracowania „wystawy-pamiętnika” udostępnionego w przestrzeni cyfrowej.

Punktem wyjścia do stworzenia wortalu jest zbiór 60 obiektów z epoki, swoistych znaków przeszłości, ich przywołanie staje się drogą do wydobycia anegdot z życia codziennego, fragmentów dawnej rzeczywistości. Wspomnienia z walki o niepodległość, ówczesna sytuacja polityczna, drobnostki z codziennego życia, wyrwane już z kontekstu migawki przeszłości – wszystkie te opowieści nie mają jednak na celu wyłącznie dokumentować minionych dziejów, lecz przede wszystkim wskazywać na niezmienne znaczenie współpracy i solidarności z innymi ludźmi. Solidarności teraz.

Opis konkursu

Perform Aleksander Janicki wraz z Galerią Apteka ogłaszają konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich (wiek 11-19 lat) zatytułowany „Solidarność. Teraz”. Zgodnie z tytułem, konkurs odnosi się z jednej strony do czasów Solidarności i stanu wojennego, z drugiej zaś nawiązuje do współczesnego kontekstu – odnosi się do solidarności jako uniwersalnej międzyludzkiej wartości. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeprowadzić wywiad (lub nagrać pojedyncze wspomnienie, anegdotę) z osobą pamiętającą czasy Solidarności oraz okres stanu wojennego. Dopuszczalną formą jest zarówno praca audio, video lub też pisemna (przy wersji audio i video wymagany jest również zapis pisemny nagrania). Tematem opowieści mogą być wspomnienia z walki o niepodległość i ówczesnej sytuacji politycznej, lecz również drobnostki z codziennego życia, wyrwane już z kontekstu migawki przeszłości. Punkt wyjścia do rozmowy na temat przeszłości stanowi jeden z obiektów z tamtego okresu – lista opublikowana została na stronie www.solidarnoscteraz.pl. Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w regulaminie akcji.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.