Logo Solidarności

Logo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność powstałe jeszcze przed powołaniem związku podczas strajku robotników w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, którego jednym z postulatów było utworzenie związku zawodowego. Ostatecznie udało się to w ramach Porozumień Sierpniowych w tym samym roku. Autorem logo jest grafik Jerzy Janiszewski, dla którego inspiracją były odręczne napisy i hasła na murach stoczni, tłumy ludzi, biało-czerwone flagi i powtarzające się w różnych kontekstach słowo „solidarność”. Logo ma charakter niekomercyjny, nie powstało na zamówienie związku zawodowego, lecz zrodziło się bezpośrednio pod wpływem walki o wolność, stając się symbolem niezależności i determinacji narodu polskiego. Jest zarazem jednym z nielicznych polskich znaków rozpoznawanych powszechnie na całym świecie.