Krzyżyk z orzełkiem

Medalion noszony w PRL jako symbol wiary katolickiej oraz patriotyzmu. Orzeł na miejscu Chrystusa na krzyżu ma symbolizować Polskę cierpiącą, Polskę – Chrystusa narodów, co nawiązuje do romantycznych koncepcji mesjanistycznych. Warto również zauważyć, że orzeł nosi na głowie koronę wbrew ówczesnemu herbowi Polski, w którym obowiązywał wizerunek orła bez korony. Władza postrzegała monarszą koronę jako sprzeczną z ideałami Polski ludowej, co spowodowało, że stała się ona symbolem niezależnych ruchów społecznych i podziemia Solidarności.