Hala Olivia

Gdańska hala w kształcie okrętu zaprojektowana przez tych samych architektów, co katowicki spodek. Od okresu powojennego miały tu miejsce koncerty i wydarzenia sportowe. Od 5 września 1981 roku w dwóch turach odbył się w niej I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Dyskutowano nad programem Solidarności, prawami pracowniczymi i niezależnością Polski, uchwalono liczne dokumenty programowe. Przeprowadzono również wybory przewodniczącego Solidarności, którym został Lech Wałęsa. Oprócz tego zjazd był świętem Solidarności i wolności, ostro skrytykowanym przez Moskwę jako antysowiecka orgia.