Biuletyn Dolnośląski

Jedno z licznych w czasie PRL wydawnictw podziemnych ukazujące się w latach 1979-1990 we Wrocławiu. W porównaniu do innych tytułów „Biuletyn” wydawany był nie tylko długo, lecz również systematycznie, nawet w czasie stanu wojennego (1981-83). Drugi obieg prasy stanowił bezpośredni skutek peerelowskiej cenzury – Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk nie dopuszczał do publikacji i rozpowszechniania treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić panującemu reżimowi. Pierwszym redaktorem naczelnym „Biuletynu Dolnośląskiego” był Jan Waszkiewicz; stanowisko to sprawował również przez wiele lat Kornel Morawiecki, aresztowany w 1981 roku za propagowanie treści szkodliwych dla polskiego sojuszu z ZSRR.