Współpraca ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności

Chcielibyśmy z przyjemnością ogłosić nawiązanie współpracy ze  Stowarzyszeniem Sieć Solidarności w Krakowie. 
Celem Stowarzyszenia jest zarówno podtrzymywanie pamięci o minionych wydarzeniach, jak i odnoszenie się do solidarności obecnie w kontekście współczesnym jako do nieprzemijającej wartości humanistycznej.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności Małopolska (SSS Małopolska) skupia osoby dla których drogie są ideały i wartości Ruchu Solidarność powstałego w sierpniu 1980 roku.- Stowarzyszenie, w szczególności tworzą członkowie NSZZ Solidarność (pracowniczej i rolniczej), Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz innych organizacji młodzieżowych, opozycji demokratycznej oraz osoby nie zrzeszone, działające w latach 1980-89 a także instytucje i organizacje kierujące się podobnymi celami.- Stowarzyszenie jest organizacją pluralistyczną i apolityczną, oznacza to że każdy, dla kogo ideały Ruchu Solidarność są ważne, bez względu na swoją obecną działalność, poglądy, wyznanie oraz inne atrybuty osobowości może uczestniczyć i wspierać cele Stowarzyszenia.

Sieć Solidarności

Facebook Sieci Solidarności